Στον χώρο της συμβουλευτικής, η χρήση εξωτερικών συνεργατών συχνά οδηγεί σε ασυγχρονισμό, αβεβαιότητα στο κόστος και επικοινωνιακά προβλήματα.

Η Holistic αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις, φέρνοντας όλους τους απαραίτητους ειδικούς κάτω από την ίδια στέγη, διασφαλίζοντας άψογο συγχρονισμό και αποτελεσματική συνεργασία.


Προσφέρουμε σαφείς λύσεις, εξαλείφοντας την αβεβαιότητα του κόστους και του χρόνου, μετατρέποντας τη διαδικασία σε μια ομαλή και απαλλαγμένη από στρες εμπειρία για τον πελάτη.

Κάθε τμήμα της Holistic λειτουργεί ως ένας διακριτός σταθμός σε μια προσεκτικά σχεδιασμένη διαδρομή.

Εμπνευσμένοι από τη λογική ενός ιατρικού πολυχώρου ή ενός σουπερμάρκετ, προσφέρουμε μια σειρά από σταδιακά, ενσωματωμένα βήματα που ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία.


Συμβουλευτείτε υπό την αξιόπιστη καθοδήγηση μας, διασφαλίζοντας μια ολιστική και επιτυχημένη επιχειρηματική λύση.

1

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Η Συμβουλευτική Επιχειρήσεων είναι ένας κρίσιμος τομέας για κάθε επιχειρηματία που αναζητά να βελτιώσει την αποδοτικότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην επιχείρησή του. Ειδικεύεται στην εξυγίανση – αναδιάρθρωση και τον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Διοικητική Διαχείριση

Διαχείρηση Κρίσεων

Οργανωτικές Αλλαγές

Ίδρυση Ελληνικών και Ξένων Εταιρειών

2

Νομικό Τμήμα

Οι Νομικές μας υπηρεσίες παρέχουν ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για την ασφάλεια και την προστασία της επιχείρησής σας. Ως ειδικοί, προσφέρουμε καθοδήγηση σε νομικά ζητήματα, διαχείριση συμβολαίων και εκπροσώπηση σε δικαστικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας την νομική σας συμμόρφωση και αμυντική στρατηγική σε κάθε βήμα.

Αστικές / Ποινικές Υποθέσεις

Αγωγές

Διαμεσολάβηση

Προσφυγή σε Διοικητικό Δικαστήριο

3

Λογιστικό/ Φοροτεχνικό Τμήμα

Το Λογιστικό / Φοροτεχνικό τμήμα διασφαλίζει την ορθή φορολογική και λογιστική διαχείριση της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε ακριβείς λογιστικές υπηρεσίες, φορολογική συμβουλευτική και στρατηγικό σχεδιασμό για να εξασφαλίσουμε την οικονομική σας αποδοτικότητα και συμμόρφωση με τις νομικές φορολογικές απαιτήσεις.

Φοροτεχνικά

Λογιστικά

Υπηρεσίες Ελέγχου & Αξιολόγησης

4

Μηχανογραφηση / IT

Το τμήμα Μηχανογραφήσεως / IT είναι αφιερωμένο στην ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις σε θέματα λογισμικού και υλικού, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων σας, καθώς και την ψηφιακή σας εξέλιξη.

5

Marketing

Το τμήμα Marketing σχεδιάζει είναι υπεύθυνο για την ενίσχυση της επωνυμίας της επιχείρησής σας και την προσέλκυση νέων πελατών. Προσφέρουμε προσαρμοσμένες μάρκετινγκ καμπάνιες, ψηφιακή προβολή και ακριβή ανάλυση / χαρτογράφηση της
αγοράς.

Social Media Management

Διαφήμιση

SEO

Websites

Branding

Digital Funnels

Content Production & Editing

6

Χρηματοοικονομικό Τμήμα

Το Χρηματοοικονομικό Τμήμα ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών για την εξασφάλιση επιδοτήσεων, δανείων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Σχεδιάζουμε προσαρμοσμένα business plans και σας δίνουμε πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, βελτιστοποιώντας τις οικονομικές σας προοπτικές.

Business Plan

Τραπεζικά Προϊόντα

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Προγράμματα Χρηματοδότησης / Επιδοτήσεων

7

Συμβολαιογράφος

Ένας καλός Συμβολαιογράφος εξασφαλίζει τη νομιμότητα και την ακρίβεια στη σύνταξη και εκτέλεση συμβολαίων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ταχύτατα για τη διασφάλιση της νόμιμης ολοκλήρωσης εταιρικών συμφωνιών και άλλων νομικών εγγράφων, καθώς και συναλλαγές ακινήτων, διασφαλίζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη και νομική κάλυψη για την επιχείρησή σας.

Συμβόλαια Ακινήτων  Πληρεξούσια

8

Δικαστικός Επιμελητής

Ο Δικαστικός Επιμελητής στην Holistic CS αναλαμβάνει την επίσημη κοινοποίηση και εκτέλεση δικαστικών εγγράφων.

Επιδόσεις Εγγράφων

Έλεγχος Ακινήτων

9

Διαχείριση Ακινήτων

Το τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων της Holistic αναλαμβάνει την αξιολόγηση και την αγοραπωλησία ακινήτων, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας.

Αγοραπωλησίες

Διαχείρηση

Συντήρηση

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

1 Συμβουλευτική

Η Συμβουλευτική Επιχειρήσεων είναι ένας κρίσιμος τομέας για κάθε επιχειρηματία που αναζητά να βελτιώσει την αποδοτικότητα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην επιχείρησή του. Ειδικεύεται στην εξυγίανση – αναδιάρθρωση και τον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων.

Διοικητική Διαχείριση

Οργανωτικές Αλλαγές

Διαχείρηση Κρίσεων

Ίδρυση Ελληνικών και Ξένων Εταιρειών

2 Νομικό Τμήμα

Οι Νομικές μας υπηρεσίες παρέχουν ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη για την ασφάλεια και την προστασία της επιχείρησής σας. Ως ειδικοί, προσφέρουμε καθοδήγηση σε νομικά ζητήματα, διαχείριση συμβολαίων και εκπροσώπηση σε δικαστικές διαδικασίες, εξασφαλίζοντας την νομική σας συμμόρφωση και αμυντική στρατηγική σε κάθε βήμα.

Αγωγές

Αστικές / Ποινικές Υποθέσεις

Διαμεσολάβηση

Προσφυγή σε Διοικητικό Δικαστήριο

3 Λογιστικό/ Φοροτεχνικό Τμήμα

Το Λογιστικό / Φοροτεχνικό τμήμα διασφαλίζει την ορθή φορολογική και λογιστική διαχείριση της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε ακριβείς λογιστικές υπηρεσίες, φορολογική συμβουλευτική και στρατηγικό σχεδιασμό για να εξασφαλίσουμε την οικονομική σας αποδοτικότητα και συμμόρφωση με τις νομικές φορολογικές απαιτήσεις.

Λογιστικά

Φοροτεχνικά

Υπηρεσίες Ελέγχου & Αξιολόγησης

4 Μηχανογράφηση/ IT

Το τμήμα Μηχανογραφήσεως / IT είναι αφιερωμένο στην ενίσχυση της τεχνολογικής υποδομής της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις σε θέματα λογισμικού και υλικού, εξασφαλίζοντας την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των συστημάτων σας, καθώς και την ψηφιακή σας εξέλιξη.

5 Τμήμα Marketing

Το τμήμα Marketing σχεδιάζει είναι υπεύθυνο για την ενίσχυση της επωνυμίας της επιχείρησής σας και την προσέλκυση νέων πελατών. Προσφέρουμε προσαρμοσμένες μάρκετινγκ καμπάνιες, ψηφιακή προβολή και ακριβή ανάλυση / χαρτογράφηση της
αγοράς.

Social Media Management

Διαφήμιση

SEO

Websites

Digital Funnels

Branding

Content Production & Editing

6 Χρηματοοικονομικό Τμήμα

Το Χρηματοοικονομικό Τμήμα ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών για την εξασφάλιση επιδοτήσεων, δανείων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων. Σχεδιάζουμε προσαρμοσμένα business plans και σας δίνουμε πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, βελτιστοποιώντας τις οικονομικές σας προοπτικές.

Business Plan

Προγράμματα Χρηματοδότησης / Επιδοτήσεων

Τραπεζικά Προϊόντα

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

7 Συμβολαιογράφος

Ένας καλός Συμβολαιογράφος εξασφαλίζει τη νομιμότητα και την ακρίβεια στη σύνταξη και εκτέλεση συμβολαίων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, ταχύτατα για τη διασφάλιση της νόμιμης ολοκλήρωσης εταιρικών συμφωνιών και άλλων νομικών εγγράφων, καθώς και συναλλαγές ακινήτων, διασφαλίζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη και νομική κάλυψη για την επιχείρησή σας.

Συμβόλαια Ακινήτων

Πληρεξούσια

8 Δικαστικός Επιμελητής

Ο Δικαστικός Επιμελητής στην Holistic CS αναλαμβάνει την επίσημη κοινοποίηση και εκτέλεση δικαστικών εγγράφων.

Επιδόσεις Εγγράφων

Έλεγχος Ακινήτων

9 Διαχείριση Ακινήτων

Το τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων της Holistic αναλαμβάνει την αξιολόγηση και την αγοραπωλησία ακινήτων, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας.

Αγοραπωλησίες

Διαχείριση

Συντήρηση

Υπηρεσίες Κτηματολογίου

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ

Η Holistic σε αριθμούς

0 +
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
0 +
ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ
0%
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
0 +
Έναρξη και λύση εταιριώΝ
0 +
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ
0%
ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ

Διάγνωση

•Ψυχολογικός παράγοντας
•Αναγνώριση κατάστασης
•Καθορισμός θεμάτων
•Κατηγοριοποίηση

Επιλογή Θεραπείας

•Σφαιρική οπτική του θέματος
•Ανάλυση των επιλογών για κάθε πρόβλημα ή θέμα
•Προτεραιότητες των προβλημάτων, θεμάτων –χρονοδιάγραμμα
•Προτάσεις – λύσεις για τα προβλήματα ή θέματα
•Προοπτική (επιθυμητός στόχος)

Υλοποίηση

•Υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος
•Παράπλευρες ενέργειες
•Συνειδητοποίηση της αλλαγής

Ανάπτυξη

•Ισορροπία
•Ανάπτυξη

Διάγνωση

•Ψυχολογικός παράγοντας
•Αναγνώριση κατάστασης
•Καθορισμός θεμάτων
•Κατηγοριοποίηση

Επιλογή Θεραπείας

•Σφαιρική οπτική του θέματος
•Ανάλυση των επιλογών για κάθε πρόβλημα ή θέμα
•Προτεραιότητες των προβλημάτων, θεμάτων –χρονοδιάγραμμα
•Προτάσεις – λύσεις για τα προβλήματα ή θέματα
•Προοπτική (επιθυμητός στόχος)

Υλοποίηση

•Υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος
•Παράπλευρες ενέργειες
•Συνειδητοποίηση της αλλαγής
Ανάπτυξη

Ανάπτυξη

•Ισορροπία
•Ανάπτυξη

Οι επιχειρήσεις είναι σαν τους ανθρώπους: μοναδικές στην εμφάνιση αλλά ουσιαστικά παρόμοιες στη δομή τους. Όπως ένας γιατρός παρατηρεί τα ίδια όργανα σε κάθε ασθενή, ανεξαρτήτως εξωτερικών διαφορών, έτσι και ένας σύμβουλος παρατηρεί τα ίδια τμήματα. Πρέπει
να εστιάζουμε στην εσωτερική λειτουργία και δομή μιας επιχείρησης για να διαγνώσουμε αποτελεσματικά μια κατάσταση.

Στοχεύοντας στα θεμελιώδη αίτια ενός προβλήματος και όχι
απλά το σύμπτωμα.

Κλείστε Εξατομικευμένη ΔΩΡΕΑΝ Συμβουλευτική Συνεδρία

Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και σύντομα ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσεις μαζί σας.

Επικοινωνία

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή /
8:00 πμ – 20:00 μμ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Εγγραφείτε στο Newsletter

Πολιτική Απορρήτου | Πολιτική Cookies

Copyright 2024 © Holistic Consulting Services