Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

H Holistic Consulting Services σας παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση και διαχείριση, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της που βρίσκονται in-house, όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τις Τράπεζες και τις Χρηματοδοτήσεις

Παράλληλα, γνωρίζοντας πόσο ζωτικής σημασίας είναι η χρηματοδότηση επιχειρήσεων, αναλαμβάνουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με νέα προγράμματα, την υποβολή των αιτήσεων, αλλά και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων με γνώμονα την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Η ολοκληρωμένη χρηματοοικονομική στρατηγική, που σας παρέχουμε, αποτελεί το διαβατήριο για την κατοχύρωση της χρηματικής ενίσχυσης. Αναλύοντας την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησής σας και αξιολογώντας την προβλεπόμενη ανάπτυξή της, συμβάλλουμε στην άρτια υποβολή αιτήσεων στους εν δυνάμει χρηματοδότες σας.