Γενικές Επιχειρηματικές Υπηρεσίες

Στην Holistic Consulting Services δεν παρέχουμε νομικές υπηρεσίες, όμως μέσα από την πολυετή εμπειρία μας στην επίλυση πολυδιάστατων θεμάτων στις επιχειρήσεις, αναλαμβάνομε να σας παρουσιάσουμε την οπτική μας για το επιχειρηματικό υπόβαθρο μίας υπόθεσης.

Παράλληλα, παρέχουμε την υποστήριξή μας στην συλλογή / ταξινόμηση / παρουσίαση των εγγράφων της υπόθεσης, με επιχειρηματική λογική, ώστε οι τυχόν νομικές ή άλλες ενέργειες που θα κληθείτε να κάνετε μέσω του δικηγόρου σας, του συμβολαιογράφου ή του δικαστικού επιμελητή, να είναι συμβατές με τις επιχειρηματικές σας βλέψεις και να εξυπηρετούν την ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων σας.

Γενική Προστασία Επιχειρήσεων

Η Holistic Consulting Services, στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει σε επιχειρήσεις, έχει επιλέξει να προτείνει ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις. Η υποδομή, η οργάνωσή μας, καθώς και η συνεργασία μας με ανεξάρτητους επαγγελματίες, μας παρέχει την δυνατότητα να υλοποιήσουμε την ολοκληρωμένη λύση που χρειάζεται η επιχείρησή σας.
Από την κατοχύρωση του εμπορικού σας σήματος έως τη διευθέτηση οικονομικών χρεών, οι υπηρεσίες της Holistic Consulting Services έρχονται να συνοδεύσουν κάθε επιμέρους υπηρεσία μας, ώστε να εξασφαλιστεί η υγιής και συνεπής ανάπτυξη της επιχείρησής σας και η επίλυση τυχόν προβλημάτων σας. Συγκεκριμένα, παρέχουμε γενικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ώστε να κάνετε επιχειρηματικές επιλογές που σας εξυπηρετούν και είναι αποτελεσματικές σε σχέση με:

Γενική Προστασία Ιδιωτών

Πέραν των γενικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, η Holistic Consulting Services, παρέχει όλο το φάσμα αντιστοίχων υπηρεσιών προς ιδιώτες, καλύπτοντας κάθε φύσεως οικονομικά προβλήματα.