Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων

Σκοπός της υπηρεσίας διαχείρισης ακινήτων της Holistic Consulting Services είναι η διαχείριση ακινήτων, η διεκπεραίωση αγορών, πωλήσεων, μισθώσεων, μεταβιβάσεων και οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας σχετίζεται με τα ακίνητα, όπως επίσης και η αγορά οικοπέδων, με σκοπό την ανέγερση κτιρίων οικιστικής ή επαγγελματικής χρήσης.

Πως το επιτυγχάνουμε αυτό;

Για τη γρήγορη και αξιόπιστη υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων, συνεργαζόμαστε με όλες τις ειδικότητες που έχουμε in-house μέσα στο χώρο μας. Το σημαντικό πλεονέκτημα της Holistic Consulting Services και σε αυτήν την κατηγορία είναι η ολοκληρωμένη λύση που μπορούμε να σας παρέχουμε. Δηλαδή, ο πελάτης καλύπτει και άλλες ανάγκες του, που συνδέονται με την υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων που ζητά (συμβάσεις μισθώσεων – επισκευές – δικαστικές υποθέσεις που αφορούν το ακίνητο του κ.λπ.)

Εκτός της εμπειρίας που διαθέτουμε, η Holistic Consulting Services κατέχει και δικά της ακίνητα, τα οποία τα διαχειριζόμαστε ως προς την αγορά οικοπέδων, με σκοπό την ανέγερση κτιρίων οικιστικής ή επαγγελματικής χρήσης και την πώληση.