Διαχείριση Κρίσεων

Η υπηρεσία αυτή αναφέρεται στον επιτυχημένο εντοπισμό και την ανταπόκριση σε μια απειλή, ένα απρόβλεπτο γεγονός ή οποιαδήποτε αρνητική διαταραχή με τη δυνατότητα να πλήξει ανθρώπους, περιουσία ή επιχειρηματικές διαδικασίες.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Η Holistic Consulting Services παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και διαχείρισης κρίσεων σε επιχειρήσεις. Ειδικεύεται στην εξυγίανση – αναδιάρθρωση και στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων με έμφαση στη ριζική θεραπεία των αιτιών που ευθύνονται για την επιχειρηματική κρίση και στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρακτικών με σκοπό την ανάπτυξή τους.

Λογιστικές & Φορολογικές Υπηρεσίες

Η Holistic Consulting Services ειδικεύεται στην παροχή λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, καθοδηγώντας και συμβουλεύοντας τους με σκοπό την αποφυγή παραλείψεων και εσφαλμένων τακτικών οι οποίες θα είχαν συνέπειες για τον πελάτη.

Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

H Holistic Consulting Services σας παρέχει τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση και διαχείριση, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της που βρίσκονται in-house, όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τις Τράπεζες όπως ανοίγματα λογαριασμών, e-commerce, χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων και φυσικώς προσώπων, Leasing, Factoring, ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις δανείων κτλ..

Προγράμματα ΕΣΠΑ

Διαθέτοντας πολυετή επιχειρηματική τεχνογνωσία, έχουμε τη δυνατότητα να αποκωδικοποιούμε οποιαδήποτε ανάγκη και να δημιουργούμε αξία σε κάθε επενδυτικό σχέδιο. Αντιμέτωποι με την πρόκληση ραγδαίων αλλαγών και την ευκαιρία του ψηφιακού μετασχηματισμού, ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υποστήριξη των δράσεων που ξεκινούν με τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2022-2027.

 

Αναπτυξιακός Νόμος

Διαθέτοντας πολυετή επιχειρηματική τεχνογνωσία, έχουμε τη δυνατότητα να αποκωδικοποιούμε οποιαδήποτε ανάγκη και να δημιουργούμε αξία σε κάθε επενδυτικό σχέδιο. Αντιμέτωποι με την πρόκληση ραγδαίων αλλαγών και την ευκαιρία του ψηφιακού μετασχηματισμού, ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υποστήριξη των δράσεων που ξεκινούν με το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.

Διαμεσολάβηση Ρύθμισης Δανείων

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αξιοποιούμε τη μακρόχρονη εμπειρία μας στη διαπραγμάτευση και το κλείσιμο συμφωνιών ρύθμισης για εκκρεμείς οφειλές σε τραπεζικούς οργανισμούς και εξασφαλίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε ιδιώτες και επιχειρηματίες.

Γενικές Επιχειρηματικές Υπηρεσίες

Στη Holistic Consulting Services παρέχουμε επιχειρηματικές λύσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η ομάδα του Νομικού Τμήματος αναλαμβάνει υποθέσεις Εμπορικού, Αστικού και Ποινικού Δικαίου και παράλληλα παρέχει την υποστήριξή της στα υπόλοιπα τμήματα διασφαλίζοντας την ταχύτητα και την εγκυρότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη μας και στο τελικό αποτέλεσμα.

Κόκκινα Δάνεια

Όλες οι συστημικές τράπεζες, προχώρησαν σε δραστικές αλλαγές για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι τραπεζικές οφειλές που είχαν τεθεί σε αναστολή επανήλθαν σε κανονική αποπληρωμή από τις αρχές του 2022.

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός

Η εταιρεία μας θα σας βοηθήσει να βρείτε την κατάλληλη για εσάς λύση προκειμένου να ρυθμίσετε τις οφειλές σας προς τις Τράπεζες, την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πλειστηριασμοί

Η Holistic Consulting Services διαχειρίζεται υποθέσεις ρύθμισης πλειστηριασμών ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, με σκοπό την, εξεύρεση συμφέρουσας λύσης με βάση τα εισοδήματα αλλά και την ακίνητη περιουσία των δανειοληπτών.

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Οι υπηρεσίες πληροφορικής της Holistic Consulting Services παρέχουν μια πολύπλευρη γκάμα υπηρεσιών και εξοπλισμού. Σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία της, την αξιοπιστία και τη συνέπεια της μπορεί να καλύψει και να λύσει ακόμα και τα πιο δυσλειτουργικά θέματα που προκύπτουν σε έναν οργανισμό ή απλά να παρέχει τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες και σε επίπεδο διαχείρισης projects, όταν μια επιχείρηση χρειάζεται ή έχει αποφασίσει να αναβαθμίσει τον τρόπο λειτουργία της στο πλαίσιο της πληροφορικής και των συστημάτων που χρησιμοποιεί.

Marketing

Στα πλαίσια της επιχειρηματικής ψηφιοποίησης, καθώς και του συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού, η Holistic Consulting Services, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των επιχειρήσεων να παρουσιάζονται στο κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και να ξεχωρίζουν, προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας και διαφήμισης μέσω διαδικτύου.

Διαχείριση Ακινήτων

Σκοπός της υπηρεσίας διαχείρισης ακινήτων της Holistic Consulting Services είναι η διαχείριση ακινήτων, η διεκπεραίωση αγορών, πωλήσεων, μισθώσεων, μεταβιβάσεων και οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας σχετίζεται με τα ακίνητα, όπως επίσης και η αγορά οικοπέδων, με σκοπό την ανέγερση κτιρίων οικιστικής ή επαγγελματικής χρήσης.