Τεχνολογία & Πληροφορική

Οι υπηρεσίες πληροφορικής της Holistic Consulting Services παρέχουν μια πολύπλευρη γκάμα υπηρεσιών και εξοπλισμού. Σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τη μεθοδολογία της, την αξιοπιστία και τη συνέπεια της μπορεί να καλύψει και να λύσει ακόμα και τα πιο δυσλειτουργικά θέματα που προκύπτουν σε έναν οργανισμό ή απλά να παρέχει τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες και σε επίπεδο διαχείρισης projects, όταν μια επιχείρηση χρειάζεται ή έχει αποφασίσει να αναβαθμίσει τον τρόπο λειτουργία της στο πλαίσιο της πληροφορικής και των συστημάτων που χρησιμοποιεί.

Πληροφοριακά Συστήματα

Η εμπειρία μας στον κλάδο της πληροφορικής τα τελευταία 20 χρόνια και οι μέθοδοι διαχείρισης έργων που έχουμε υιοθετήσει σύμφωνα με αποδεδειγμένες καλές πρακτικές και στην πράξη, βεβαιώνουν ότι κάθε νέο project εξελίσσεται μέσα στο συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό χωρίς καμία διακοπή από τις καθημερινές και σημαντικές δουλειές που τρέχουν στην επιχείρηση σας.

Ανάπτυξη Λογισμικού

Στην σύγχρονη εποχή, η αυτοματοποίηση των λειτουργιών κάθε επιχείρησης αποτελεί αρωγό, αλλά και ανάγκη, που θα συμβάλλει αφενός στην εξοικονόμηση χρόνου εργασιών κι αφετέρου θα εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Για το λόγο αυτό, η Holistic Consulting Services, παρέχει εξειδικευμένες λύσεις ανάπτυξης λογισμικών προγραμμάτων, σχεδιασμένων για να καλύπτουν αποκλειστικά τις δικές σας ανάγκες, ακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας.

Δημιουργία ιστοσελίδων και e-shop

Στη σύγχρονη εποχή, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως οικονομικού μεγέθους, είναι απαραίτητο να διαθέτει online παρουσία. Είτε πρόκειται για επιχείρηση παροχής υπηρεσιών είτε για εμπορικό κατάστημα, μία ιστοσελίδα ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αφενός αποτελούν πλέον τον σημαντικότερο τρόπο προσέγγισης νέου κοινού κι αφετέρου συμβάλλουν δυναμικά στην αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, δίνοντας νέες δυνατότητες αγορών, επικοινωνίας με τους πελάτες και διαφήμισης.

Τεχνική Υποστήριξη

Αναβάθμιση και συντήρηση λογισμικού και εξοπλισμού

 • Αναβάθμιση σε επιχειρηματικά λογισμικά (Business software)
 • Αναβάθμιση και επιδιόρθωση σε λειτουργικά συστήματα (όπως Windows & MAC OS)
 • Αναβάθμιση, επιδιόρθωση ή επέκταση του δικτύου σας (routers, access points, switches)
 • Συντήρηση Servers και NA

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού, περιφερειακών και εξοπλισμού

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης διατίθενται σε:

 • Μηνιαία βάση σε προσυμφωνημένα rates και προαγορά ωρών σε κόστος που συμφέρει για επιχειρήσεις που έχουν αυξημένες απαιτήσεις, και
 • Ad-hoc δηλαδή όταν απλά σας συμβαίνει
Και στις δύο υπηρεσίες, ο πελάτης μπορεί να μας καλέσει και εμείς, είτε μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης (remote access) είτε με επίσκεψη στο φυσικό σας χώρο, να προτείνουμε και να επιλύσουμε το θέμα που σας έχει παρουσιαστεί.
 • Όταν χρειάζεστε άμεση και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη:
 • Εκκαθάριση κακόβουλου λογισμικού και ιών (virus/malware attacks)
 • Ανάκτηση δεδομένων (data loss)
 • Συγχρονισμός δεδομένων, back up και αρχειοθέτηση (data synchronization, back up and archiving)
 • Προγραμματισμένη συντήρηση και αναβάθμιση (scheduled maintenance)
 • Έλεγχο τοπικού ενσύρματου και ασύρματου δικτύου
 • Έλεγχο και ρύθμιση λειτουργικού συστήματος και προγραμμάτων λογισμικού
 • Εγκατάσταση ή κατάργηση ή επανεγκατάσταση συσκευών
 • Διάγνωση και επίλυση προβλημάτων hardware
 • Συμβουλευτική και διαχείριση project για αναβάθμιση ή επέκταση πληροφοριακού συστήματος
 • Υλοποίηση και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού
 • Ασφάλεια συστημάτων και δικτύων