Τρέχον επιδοτούμενο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α για πρόσληψη προσωπικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΟ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, υπάρχει ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα της Δ.ΥΠ.Α. (παλιός Ο.Α.Ε.Δ.) με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 6.500 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει διάρκεια 7 μηνών, η Δ.ΥΠ.Α. επιδοτεί – ασφαλίζει τον ωφελούμενο με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό(614,11€) συμπεριλαμβανομένου αναλογία δώρου εορτών & επιδόματος αδείας, δηλαδή δεν πληρώνεται τίποτα.

Σας παραθέτουμε παρακάτω ορισμένες προϋποθέσεις όπου θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή:

1). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά και επιχειρήσεις που δεν έχουνε απασχολήσει ποτέ προσωπικό και μπορούνε να αιτηθούνε για ένα (1) άτομο μόνο.

2). Η επιχείρηση δεν προβαίνει στην διαδικασία αναγγελία πρόσληψης του ωφελούμενου στην ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και δεν υποβάλλει κάθε μήνα στον Ε.Φ.Κ.Α. αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.).

3). Οι ωφελούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ (έστω και για 1 ημέρα) της Δ.ΥΠ.Α.  που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

4). Εάν κατά την διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση θέλει να σταματήσει την συνεργασία της με τον ωφελούμενο, δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Επίσης εάν κατά το πρώτο δίμηνο ο ωφελούμενος θέλει να σταματήσει για τους δικούς του λόγους, τότε η επιχείρηση εάν το θελήσει μπορεί να τον αντικαταστήσει. Μετά το πέρας του διμήνου, εάν σταματήσει ο ωφελούμενος δεν μπορεί να το αντικαταστήσει.

5). Ο ωφελούμενος θα απασχολείται 5ήμερο και δεν θα εργάζεται στο ωράριο μεταξύ 22:00-06:00. Επιπλέον δικαιούται να λάβει άδεια 14 ημερών κατά την διάρκεια του προγράμματος.

6). Ο ωφελούμενος που θέλετε να συνεργαστείτε μπορεί να είναι ένα δικό σας γνώριμο άτομο (αρκεί να μη έχει σχέση πρώτου βαθμού συγγένειας με τον ιδιοκτήτη ή με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης). Η εναλλακτική λύση είναι να σας τον αναζητήσει ο εργασιακός σύμβουλος της Δ.ΥΠ.Α..

Α. Πριν υποβάλλουμε την αίτηση επικοινωνείτε μαζί μας για να μας ενημερώσετε εάν ο ωφελούμενος που επιθυμείτε είναι δικό σας άτομο, ενώ στην περίπτωση που επιθυμείτε να σας τον αναζητήσει η Δ.ΥΠ.Α., θα πρέπει να μας ορίσετε κάποια επιπλέον στοιχεία π.χ. ΑΝΤΡΑΣ ή ΓΥΝΑΙΚΑ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ-ΓΝΩΣΕΙΣ.

Β. Όταν κάνουμε την αίτηση στην οποία έχουμε ζητήσει να μας αναζητήσει άτομο ή άτομα η Δ.ΥΠ.Α. (σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχετε δώσει), τότε η Δ.ΥΠ.Α. μόλις ολοκληρώσει την αναζήτηση, θα σας στείλει μέσω email ένα συστατικό σημείωμα με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και εντός 5 ημερών θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του για να ορίσετε συνάντηση στο χώρο της επιχείρησης σας.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στην συνάντηση που θα πραγματοποιήσετε δεν σας καλύπτει, τότε στο ίδιο email που λάβατε το συστατικό σημείωμα, θα τους ενημερώσετε να σας αναζητήσουνε άλλο άτομο διότι  αυτό που σας έστειλαν δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις .

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος σας καλύπτει, τότε στο ίδιο email που λάβατε το συστατικό σημείωμα θα τους ενημερώσετε ότι επιθυμώ να εντάξω το συγκεκριμένο άτομο στο πρόγραμμα που μου στείλατε και θέλω να μου ορίσετε ραντεβού προκειμένου να προσέλθω στο ΚΠΑ μαζί με τον ωφελούμενο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης.

Γ. Όταν κάνουμε την αίτηση στην οποία ο ωφελούμενος είναι δικό σας άτομο (σύμφωνα με τις περιπτώσεις 3-6), τότε θα πρέπει πριν υποβάλλουμε την αίτηση να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία αίτησης & ολοκλήρωσης του προγράμματος.

** Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούνε να υπαχθούνε επιχειρήσεις άσχετα εάν έχουνε οφειλές σε δημόσιους φορείς (π.χ. εφορία, ΟΑΕΕ) και λήγει μόλις καλυφθούνε οι επιδοτούμενες θέσεις.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει διάρκεια 7 μηνών, η Δ.ΥΠ.Α. επιδοτεί – ασφαλίζει τον ωφελούμενο με τον νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό(614,11€) συμπεριλαμβανομένου αναλογία δώρου εορτών & επιδόματος αδείας, δηλαδή δεν πληρώνεται τίποτα.

Σας παραθέτουμε παρακάτω ορισμένες προϋποθέσεις όπου θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή:

1). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά και επιχειρήσεις που δεν έχουνε απασχολήσει ποτέ προσωπικό και μπορούνε να αιτηθούνε για ένα (1) άτομο μόνο.

2). Η επιχείρηση δεν προβαίνει στην διαδικασία αναγγελία πρόσληψης του ωφελούμενου στην ΕΡΓΑΝΗ, καθώς και δεν υποβάλλει κάθε μήνα στον Ε.Φ.Κ.Α. αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.).

3). Οι ωφελούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ (έστω και για 1 ημέρα) της Δ.ΥΠ.Α.  που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

4). Εάν κατά την διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση θέλει να σταματήσει την συνεργασία της με τον ωφελούμενο, δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Επίσης εάν κατά το πρώτο δίμηνο ο ωφελούμενος θέλει να σταματήσει για τους δικούς του λόγους, τότε η επιχείρηση εάν το θελήσει μπορεί να τον αντικαταστήσει. Μετά το πέρας του διμήνου, εάν σταματήσει ο ωφελούμενος δεν μπορεί να το αντικαταστήσει.

5). Ο ωφελούμενος θα απασχολείται 5ήμερο και δεν θα εργάζεται στο ωράριο μεταξύ 22:00-06:00. Επιπλέον δικαιούται να λάβει άδεια 14 ημερών κατά την διάρκεια του προγράμματος.

6). Ο ωφελούμενος που θέλετε να συνεργαστείτε μπορεί να είναι ένα δικό σας γνώριμο άτομο (αρκεί να μη έχει σχέση πρώτου βαθμού συγγένειας με τον ιδιοκτήτη ή με τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης). Η εναλλακτική λύση είναι να σας τον αναζητήσει ο εργασιακός σύμβουλος της Δ.ΥΠ.Α..

Α. Πριν υποβάλλουμε την αίτηση επικοινωνείτε μαζί μας για να μας ενημερώσετε εάν ο ωφελούμενος που επιθυμείτε είναι δικό σας άτομο, ενώ στην περίπτωση που επιθυμείτε να σας τον αναζητήσει η Δ.ΥΠ.Α., θα πρέπει να μας ορίσετε κάποια επιπλέον στοιχεία π.χ. ΑΝΤΡΑΣ ή ΓΥΝΑΙΚΑ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ-ΓΝΩΣΕΙΣ.

Β. Όταν κάνουμε την αίτηση στην οποία έχουμε ζητήσει να μας αναζητήσει άτομο ή άτομα η Δ.ΥΠ.Α. (σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έχετε δώσει), τότε η Δ.ΥΠ.Α. μόλις ολοκληρώσει την αναζήτηση, θα σας στείλει μέσω email ένα συστατικό σημείωμα με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και εντός 5 ημερών θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του για να ορίσετε συνάντηση στο χώρο της επιχείρησης σας.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος στην συνάντηση που θα πραγματοποιήσετε δεν σας καλύπτει, τότε στο ίδιο email που λάβατε το συστατικό σημείωμα, θα τους ενημερώσετε να σας αναζητήσουνε άλλο άτομο διότι  αυτό που σας έστειλαν δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις .

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος σας καλύπτει, τότε στο ίδιο email που λάβατε το συστατικό σημείωμα θα τους ενημερώσετε ότι επιθυμώ να εντάξω το συγκεκριμένο άτομο στο πρόγραμμα που μου στείλατε και θέλω να μου ορίσετε ραντεβού προκειμένου να προσέλθω στο ΚΠΑ μαζί με τον ωφελούμενο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης.

Γ. Όταν κάνουμε την αίτηση στην οποία ο ωφελούμενος είναι δικό σας άτομο (σύμφωνα με τις περιπτώσεις 3-6), τότε θα πρέπει πριν υποβάλλουμε την αίτηση να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία αίτησης & ολοκλήρωσης του προγράμματος.

** Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούνε να υπαχθούνε επιχειρήσεις άσχετα εάν έχουνε οφειλές σε δημόσιους φορείς (π.χ. εφορία, ΟΑΕΕ) και λήγει μόλις καλυφθούνε οι επιδοτούμενες θέσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΑ