Προστασία Ακινήτων από Κατάσχεση: Τι πρέπει να γνωρίζετε;

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τα τελευταία χρόνια, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, οι κατασχέσεις ακινήτων αποτέλεσαν, δυστυχώς, ένα συχνό φαινόμενο, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων καθυστέρησαν τις πληρωμές τους. Η κατάσχεση ακινήτων αποτελεί τη διαδικασία με την οποία δεσμεύεται ένα περιουσιακό στοιχείο κάποιου οφειλέτη ή εγγυητή, ώστε να βγει σε πλειστηριασμό και κατ’ επέκταση, μέσω του χρηματικού ποσού που θα προκύψει από αυτόν, να καλυφθεί το χρέος που έχει προκύψει προς τον δανειστή.

Πώς προκύπτει η Κατάσχεση ακινήτων;

Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών, που υπερβαίνουν τις 90 ημέρες, ο πιστωτής έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε Εξώδικη Καταγγελία ή στη συνέχεια σε Διαταγή Πληρωμής. Προϋπόθεση για να προχωρήσει η κατάσχεση σε κάποιο ακίνητό σας είναι, η Διαταγή Πληρωμής να σας επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή μαζί με επιταγή προς πληρωμή και ταυτόχρονα, να μην έχει ασκηθεί από την πλευρά σας εμπρόθεσμη Ανακοπή κατά αυτής, προκειμένου η κατάσχεση να ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.

Τι μπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε την Κατάσχεση;

Υπάρχουν πολλές διέξοδοι, ωστόσο, που έχει στη διάθεσή του ο οφειλέτης, ώστε να αποφύγει την κατάσχεση του ακινήτου του και να διαπραγματευτεί τον διακανονισμό με τον πιστωτή. Μέσα από μεθόδους ανακοπής της διαδικασίας μπορεί να επιτευχθεί η αποφυγή της κατάσχεσης ή και η καθυστέρηση του πλειστηριασμού, σε περίπτωση που αυτή αποτελεί τη πιο συμφέρουσα λύση.

Γιατί πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικούς συμβούλους;

Η σωστή ενημέρωση σχετικά με τα εργαλεία που διαθέτει κάθε οφειλέτης, ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσχεση ακινήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση. Μία ολοκληρωμένη διάγνωση της κάθε κατάστασης θα πρέπει να προηγείται της τελικής λύσης, ώστε να εντοπιστεί η πιο συμφέρουσα  επιλογή.

Αν επιθυμείτε μια Δωρεάν Συμβουλευτική συνεδρία με το εξειδικευμένο κέντρο Διαχείρισης

Κρίσεων της Holistic, διαβάστε περισσότερα για την υπηρεσία μας πατώντας τον παρακάτω

σύνδεσμο:

https://holistic-cs/diacheirisi-kriseon/

Σημείωση: Αυτό το άρθρο παρέχει γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως νομική συμβουλή. Για εξειδικευμένη και όχι νομική συμβουλή στη διαχείριση της κρίσης,

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. +2104283510/11

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΑ