Πλειστηριασμοί

Ποιοι είμαστε;

Η Holistic Consulting Services διαχειρίζεται υποθέσεις ρύθμισης πλειστηριασμών ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, με σκοπό την, εξεύρεση συμφέρουσας λύσης με βάση τα εισοδήματα αλλά και την ακίνητη περιουσία των δανειοληπτών.

Ποια είναι η προσέγγισή μας;

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει ένα τετραμερές μοντέλο για την διαμεσολάβηση και την οριστικοποίηση της ρύθμισης οφειλών.

FAQ

Η διαχείριση οφειλών έναντι συνεργάσιμου οφειλέτη, η οποία δρομολογείται από τη σύγχρονη τραπεζική, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες τακτοποίησης χρόνιων εκκρεμοτήτων που συνεπάγονται επισφάλεια τόσο του δανειστή όσο και του οφειλέτη.

 

Προς το συμφέρον ενός οφειλέτη που επιθυμεί να κλείσει μια ρύθμιση οφειλών στις οποίες επικαλείται αδυναμία να ανταποκριθεί, είναι να προχωρήσει σε μια διαπραγμάτευση με όρους συνεργασίας.

 

Δηλαδή, πρωτίστως, να συνεργαστεί για την εξακρίβωση των συχνά περίπλοκων και συσσωρευμένων υποχρεώσεων και να διευκολύνει μια ρεαλιστική αποτίμηση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του χρέους.

Προαπαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης συμβούλου, η έγκριση της οποίας ενδέχεται να αποδειχθεί χρονοβόρα, σύμφωνα με τον διαχειριστικό φόρτο του δανειστή.

Ακολουθεί η διακίνηση δικαιολογητικών εγγράφων, δομημένων προτάσεων ρυθμίσεων και συνεχής διαπραγμάτευση πάνω σε δοσολόγια, ρευστοποιήσεις, μεταβιβάσεις και χρονοδιαγράμματα.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης που προβλέπει:

 

  • συγκεκριμένο πλάνο αποπληρωμής
  • συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναδιάρθρωσης της οφειλής, με λεπτομερείς προβλέψεις όσον αφορά την ταμειακή της εξυπηρέτηση
  • συμφωνίες δέσμευσης ή αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.