Οι κυριότερες αιτίες συσσώρευσης των χρεών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Τα τελευταία χρόνια, τα χρέη των επιχειρήσεων παρουσιάζουν συσσωρευτική και αυξητική τάση. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες από την BFS, ένα μεγάλο ποσοστό μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι εκτεθειμένο σε άμεσο κίνδυνο συσσώρευσης χρεών, ενώ ο μέσος όρος αύξησης των επιχειρηματικών χρεών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αγγίζει το 60%. Ποιες είναι οι κύριες αιτίες πρόκλησης χρέους και πώς σχετίζονται με τη σύγχρονη πραγματικότητα;

  • Εξωγενείς οικονομικές συνθήκες

Ο κύκλος της οικονομίας μπορεί να επηρεάσει κάθε επιχείρηση. Είτε η οικονομία βρίσκεται σε άνοδο είτε υπάρχει ύφεση, οι εξωτερικές συνθήκες της αγοράς δεν μπορούν να ελεγχθούν από την ίδια την επιχείρηση. Μια κρίση στην οικονομία, όπως αποτέλεσε ο Covid-19 ή η ενεργειακή κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένα έσοδα. Οι αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών, ειδικά σε εξειδικευμένες αγορές, μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε διακυμάνσεις των εσόδων.

  • Έλλειψη χρηματοδότησης

Το 59% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει μεγαλύτερη δυσκολία να λάβει χρηματοδότηση ή να ανταπεξέλθει σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης , γεγονός που ενισχύεται από την αύξηση των επιτοκίων. Εάν είστε ιδιοκτήτης επιχείρησης, το πιθανότερο είναι ότι έχετε πάρει δάνεια είτε κατά την έναρξη είτε κατά την διάρκεια της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας .Όταν το ποσό του δανεισμού δεν επαρκεί, συχνά, οι επιχειρήσεις προβαίνουν στη λήψη νέων δανείων, πιθανόν κι από νέους δανειστές, γεγονός που προκαλεί συσσώρευση πολλαπλών χρεών και κατά συνέπεια  αδυναμία οικονομικού ελέγχου της επιχείρησης .

  • Ανεπαρκής στρατηγική

Ακόμα κι αν η επιχείρησή σας έχει επαρκή έσοδα, η διαχείριση των οικονομικών πρέπει να γίνεται σωστά και υπό την καθοδήγηση των κατάλληλων επαγγελματιών, διαφορετικά μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με την πληρωμή των πιστωτών. Στην σύγχρονη αγορά η οποία εξελίσσεται ραγδαία και ειδικότερα σε περιόδους γενικευμένης

η ύπαρξη σταθερών βάσεων και μίας μακροπρόθεσμης στρατηγικής είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της ισορροπίας και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα αποπληρωμών των δανείων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ανακριβείς προβλέψεις και η μη επαρκής οικονομική στρατηγικής θα οδηγήσει τελικά σε αδυναμία πληρωμών.

  • Έλλειψη σωστής συμβουλευτικής

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται τη σωστή καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους ,οι οποίοι έχουν την ικανότητα να προσεγγίσουν  ολιστικά κάθε κρίση και να σας υποδείξουν λύσεις που θα μπορούν να διασφαλίσουν την μελλοντική ισορροπία της επιχείρησής σας.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας κι επωφεληθείτε από μία μια Δωρεάν Συμβουλευτική συνεδρία με το εξειδικευμένο κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Holistic

Διαβάστε περισσότερα για την υπηρεσία μας πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΑ