Υπηρεσίες Μηχανογράφηση

Η Holistic Consulting Services προσφέρει λύσεις και υπηρεσίες μηχανογράφησης. Το τμήμα αυτό ασχολείται με δραστηριότητες που σχετίζονται με τη Μηχανοργάνωση των Υπηρεσιών, το Διαδίκτυο και τις εφαρμογές του, την εποπτεία των δικτύων, τον έλεγχο καλής λειτουργίας των συστημάτων, τη διαχείριση των Servers, τη βοήθεια/εκπαίδευση και διαχείριση των χρηστών, καθώς και την εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού προστασίας ιών στους υπολογιστές των χρηστών.

ΕΝΗΜEΡΩΣΗ & ΑIΣΘΗΣΗ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ

Δε θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός της ολιστικής προσέγγισης μιας επιχείρησης τις συγκεκριμένες ειδικότητες και τις υπηρεσίες μηχανογράφησης, αφού ένας «υγιής» πελάτης αντιδρά πιο γρήγορα και αξιόπιστα. Για αυτό τον λόγο, στον ενιαίο χώρο της Holistic Consulting Services ο πελάτης ενημερώνεται για αυτά τα θέματα και νιώθει ασφάλεια.
Επιπλέον, η εύρυθμη λειτουργία του λογιστηρίου είναι συνδεδεμένη με αυτές τις υπηρεσίες.