Κόκκινα Δάνεια

Όλες οι συστημικές τράπεζες, προχώρησαν σε δραστικές αλλαγές για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι τραπεζικές οφειλές που είχαν τεθεί σε αναστολή επανήλθαν σε κανονική αποπληρωμή από τις αρχές του 2022.

Τόσο οι επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωποι με τις δυσκολίες εξυπηρέτησης του συνόλου των οφειλών τους, οι οποίοι, ως φαίνεται, για καιρό ακόμα θα αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα.

Η σημασία της μεταβίβασης ενός δανείου από την τράπεζα σε ένα fund είναι αποτελεσματική μόνο εάν τα funds προχωρήσουν σε ουσιαστικές και γενναίες ρυθμίσεις αλλά και κουρέματα για τους δανειολήπτες, ώστε η υπόλοιπη οφειλή - μετά το όποιο κούρεμα - να είναι βιώσιμη και να μπορεί να εξυπηρετηθεί.

Σε πολλές περιπτώσεις τα funds αγόρασαν τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες πολύ χαμηλότερα από τη αξία τους και απαιτούν από τους δανειολήπτες κέρδος που στις περισσότερες φορές ανέρχεται σε πολύ παραπάνω από το 100%.

Ποιοι είμαστε;

Η Holistic Consulting Services διαχειρίζεται υποθέσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων φυσικών και νομικών προσώπων, ρύθμισης δανείων- κόκκινων δανείων, καθώς και διαπραγματεύσεις με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και τα Funds, με σκοπό την, εξεύρεση συμφέρουσας λύσης με βάση τα εισοδήματα αλλά και την ακίνητη περιουσία των δανειοληπτών. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να μην κινδυνέψουν από πλειστηριασμούς όσοι βρίσκονται στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ρύθμιση κυρίως των στεγαστικών, αλλά και καταναλωτικών τους δανείων.

Ποια είναι η προσέγγισή μας;

Η Holistic Consulting Services αναπτύσσει ένα πολύπλευρο μοτίβο για την αναγνώριση των αναγκών για τη ρύθμιση κόκκινων δανείων.

FAQ

Η διαχείριση οφειλών έναντι συνεργάσιμου οφειλέτη, η οποία δρομολογείται από τη σύγχρονη τραπεζική, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες τακτοποίησης χρόνιων εκκρεμοτήτων που συνεπάγονται επισφάλεια τόσο του δανειστή όσο και του οφειλέτη.

 

Προς το συμφέρον ενός οφειλέτη που επιθυμεί να κλείσει μια ρύθμιση οφειλών στις οποίες επικαλείται αδυναμία να ανταποκριθεί, είναι να προχωρήσει σε μια διαπραγμάτευση με όρους συνεργασίας.

 

Δηλαδή, πρωτίστως, να συνεργαστεί για την εξακρίβωση των συχνά περίπλοκων και συσσωρευμένων υποχρεώσεων και να διευκολύνει μια ρεαλιστική αποτίμηση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του χρέους.

Προαπαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης συμβούλου, η έγκριση της οποίας ενδέχεται να αποδειχθεί χρονοβόρα, σύμφωνα με τον διαχειριστικό φόρτο του δανειστή.

Ακολουθεί η διακίνηση δικαιολογητικών εγγράφων, δομημένων προτάσεων ρυθμίσεων και συνεχής διαπραγμάτευση πάνω σε δοσολόγια, ρευστοποιήσεις, μεταβιβάσεις και χρονοδιαγράμματα.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης που προβλέπει:

 

  • συγκεκριμένο πλάνο αποπληρωμής
  • συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναδιάρθρωσης της οφειλής, με λεπτομερείς προβλέψεις όσον αφορά την ταμειακή της εξυπηρέτηση
  • συμφωνίες δέσμευσης ή αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Η Eταιρεία μας αναλαμβάνει:

  • Mη εξυπηρετούμενα δάνεια φυσικών και νομικών προσώπων.
  • Ρύθμιση Δανείων- Κόκκινα Δάνεια
  • Η εταιρεία μας αναλαμβάνει διαπραγματεύσεις με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και τα Funds, με σκοπό την, εξεύρεση συμφέρουσας  λύσης με βάση τα εισοδήματα αλλά και την ακίνητη περιουσία των δανειοληπτών.

 

Φροντίζουμε ώστε να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα με τους ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής των οφειλών σας.