Κατάσχεση Λογαριασμών: Άμεσο Πλάνο Δράσης από Ειδικούς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο από ιδιώτες ή εταιρείες όσο κι από το Δημόσιο.

Ο ιδιώτης μπορεί να πραγματοποιήσει κατάσχεση στο λογαριασμό για τα χρήματα που υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ σε περίπτωση ατομικού λογαριασμού και τα 2000 ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.

Το δημόσιο μπορεί να κατάσχει για τα χρήματα που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ μηνιαίως και μέχρι του ποσού των 1500 ευρώ το ½ και άνω των 1500 ευρώ όλο το ποσό, εφόσον ο λογαριασμός είναι μισθοδοσίας ή συνταξιοδοτικός. Εάν ο λογαριασμός δεν είναι μισθοδοσίας ή συνταξιοδοτικός θεωρείται καταθετικός και το δημόσιο μπορεί να κατασχέσει τα χρήματα που υπερβαίνουν τα 1250 ευρώ.

Ποια βήματα ακολουθεί η εφορία για την κατάσχεση;

  • Επιλογή οφειλέτη: Ο οφειλέτης, στον οποίο θα επιβληθεί η κατάσχεση, επιλέγεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας, κατόπιν προτεραιοποίησης των υποθέσεων, με κριτήρια το ύψος και την παλαιότητα της οφειλής, τη φορολογική συμπεριφορά, τη διακοπή της παραγραφής κ.λπ. ή με κριτήρια που τίθενται από τη διοίκηση (όπως, ενδεικτικά, διασταυρώσεις οφειλετών κ.λπ.).
  • Εντοπισμός απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων: Η αρμόδια φορολογική υπηρεσία, πραγματοποιεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών, κυρίως, απαιτήσεων του οφειλέτη από τρίτους (μισθών από εργοδότες, συντάξεων από ασφαλιστικά ταμεία, ενοικίων από μισθωτές, λοιπών απαιτήσεων από τρίτους κ.λπ.). Στόχος της έρευνας είναι η επιβολή κατάσχεσης του ποσού που ο τρίτος (ο εργοδότης, το ασφαλιστικό ταμείο, ο μισθωτής κ.λπ.) πρόκειται να αποδώσει στον οφειλέτη του Δημοσίου. Η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί πριν αποδοθεί το ποσό στον οφειλέτη του Δημοσίου, δηλαδή όταν αυτό βρίσκεται ακόμη στα χέρια του τρίτου (του εργοδότη, του ταμείου, του μισθωτή κ.λπ.).
  • Κατάσχεση καταθέσεων: Σε περίπτωση ύπαρξης υπολοίπου καταθέσεων σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη η κατάσχεση επιδιώκεται να επιβληθεί με την αποστολή ηλεκτρονικού κατασχετηρίου στην τράπεζα και έχει ως στόχο τη δέσμευση ποσού από το υπόλοιπο του καταθετικού λογαριασμού του οφειλέτη, προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο. Η έρευνα για τον εντοπισμό απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων διενεργείται με αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Συστήματος Φορολογίας TAXIS, του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών ή μέσω άλλων πηγών πληροφόρησης.
  • Δημιουργία κατασχετηρίου: Δημιουργείται από το σύστημα TAXIS κατασχετήριο στα χέρια τρίτων ή στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, ως τρίτων.

Τι ισχύει για το «ακατάσχετο»;

προβλέπει ότι για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ για τα ποσά των καταθέσεών σε έναν λογαριασμό και σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα. Σε περίπτωση μηνιαίου μισθού ή μηνιαίας σύνταξης ή άλλου μηνιαίου ασφαλιστικού βοηθήματος έως 1.500 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση ποσοστού 50% του τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ αν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ το μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ ποσού. Αν δηλαδή κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου εισπράττει μισθό 1.600 ευρώ το μήνα, η εφορία μπορεί να του κατάσχει κάθε μήνα το 100% του ποσού άνω των 1.500 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ, συν το 50% της διαφοράς μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ, δηλαδή άλλα 250 ευρώ.

Για να «χτίσουν» το ακατάσχετο οι οφειλέτες θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  •  να έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους και να έχει προηγηθεί η πληρωμή δυο δόσεων.
  • να δηλώσουν τον λογαριασμό για τον οποίο ζητείται περιορισμός της κατάσχεσης.
  • να πληρώνουν με συνέπεια τις δόσεις της ρύθμισης.

Επικοινωνήστε σήμερα με έναν σύμβουλο διαχείρισης κρίσεων και ενημερωθείτε για την κατάστασή σας και τις επιλογές σας. Η έγκαιρη αντίδραση μπορεί να σας βοηθήσει βρείτε τον δρόμο προς την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη.

Αν επιθυμείτε μια Δωρεάν Συμβουλευτική συνεδρία με το εξειδικευμένο κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Holistic, διαβάστε περισσότερα για την υπηρεσία μας πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΑ