Κατάσχεση Ακινήτου: Οδηγός Άμεσης Δράσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η βάση του προβλήματος είναι ότι ο δανειστής επιβάλει στον οφειλέτη τον τρόπο και το ποσό απεξόφλησης, ενώ θα έπρεπε να εστιάζεται η πραγματική οικονομική δυνατότητα.

Έτσι τον αναγκάζει για μικρό χρονικό διάστημα να εξυπηρετήσει έναν διακανονισμό που εκ των προτέρων είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να τηρήσει. Το αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφίας να πάρουμε ότι μπορούμε και μετά να κάνουμε την τελική επίθεση είναι γνωστό, πολλές φορές δανείζονται οι οφειλέτες είτε από συγγενείς – γνωστούς- ή με παράλογους όρους και έτσι όχι μόνο δεν μειώνουν το χρέος αλλά δημιουργούν και άλλες εστίες νέες, προβλημάτων.

π.χ. θέλουμε προκαταβολή 10.000€ και κάθε μήνα 2.000€ όταν ο οφειλέτης πολλές φορές δεν παράγει ούτε 500€ πραγματικό υπόλοιπο που μπορεί να διαθέσει.

Τι είναι η κατάσχεση ακινήτου;

Κατάσχεση είναι η διαδικασία με την οποία δεσμεύεται περιουσιακό στοιχείο κάποιου οφειλέτη ή εγγυητή προκειμένου να βγει σε πλειστηριασμό, ώστε να προκύψουν τα χρήματα για την κάλυψη των οικονομικών απαιτήσεων που έχουν δημιουργηθεί.  

Πως γίνεται η διαδικασία της Κατάσχεσης του ακινήτου;

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει δημιουργήσει χρέη προς τους πιστωτές, οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα να του κοινοποιήσουν Διαταγή Πληρωμής. Σε περίπτωση που οφειλέτης δεν προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες για την Ανακοπή Πληρωμής ή Ανακοπή Πληρωμής δεν γίνει δεκτή, τότε ο δανειστής δίνει εντολή σε αρμόδιο δικαστικό επιμελητή να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την κατάσχεση του ακινήτου.

Ο δικαστικός επιμελητής, στην συνέχεια, αφαιρεί το ακίνητο από την εξουσία διάθεσης του οφειλέτη, δηλαδή την εξουσία να μεταβιβάσει ή να πωλήσει το ακίνητό του και συντάσσει την κατασχετήρια έκθεσή του. Εκεί ορίζεται συνήθως και η ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού, καθώς και η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου και η τιμή πρώτης προσφοράς.

Ο δικαστικός επιμελητής επιδίδει την κατασχετήρια έκθεσή του προς τον οφειλέτη κατά του οποίου έγινε η κατάσχεση του ακινήτου του και από την στιγμή εκείνη απαγορεύεται ο οφειλέτης να μεταβιβάσει ή να πωλήσει το ακίνητό του αυτό, όχι όμως και να το χρησιμοποιεί.

Πώς σταματάει ο πλειστηριασμός;

Ο οφειλέτης έχει, σε αυτό το σημείο, τη δυνατότητα να ασκήσει Ανακοπή κατά των Πράξεων Εκτέλεσης, δηλαδή είτε να στραφεί κατά της έκθεσης του δικαστικού επιμελητή, επισημαίνοντας σφάλματα ή ελλείψεις είτε να διαπραγματευτεί με την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης του fund παρουσιάζοντας τις αντιρρήσεις του ως προς την επιταγή.

Ο Οφειλέτης μπορεί, επίσης, να ασκήσει Ασφαλιστικά Μέτρα με αίτημα Προσωρινής Διαταγής, ώστε να εκδοθεί άμεσα και να σταματήσει τον Πλειστηριασμό.

Πόσο χρόνο έχει ο οφειλέτης να αντιμετωπίσει τον πλειστηριασμό;

Ο οφειλέτης μπορεί να αντιμετωπίσει τον πλειστηριασμό μετά την κατάσχεση και πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού, ενώ μπορεί να ασκήσει Ασφαλιστικά Μέτρα με αίτημα Προσωρινής Διαταγής έως και δύο ημέρες πριν τον πλειστηριασμό.

Τι γίνεται αν προχωρήσει ο Πλειστηριασμός του ακινήτου;

Ακόμη και σε αυτό το στάδιο, ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει Ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης των δανειστών, εντός δώδεκα εργάσιμων ημερών από την έκδοση του πίνακα κατάταξης.

Επικοινωνήστε με έναν έμπειρο δικηγόρο και αντίστοιχα με έναν σύμβουλο διαχείρισης κρίσεων και ενημερωθείτε για την κατάστασή σας και τις επιλογές σας. Η έγκαιρη αντίδραση μπορεί να σας βοηθήσει βρείτε τον δρόμο προς την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη.

Αν επιθυμείτε μια Δωρεάν Συμβουλευτική συνεδρία με το εξειδικευμένο κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Holistic, διαβάστε περισσότερα για την υπηρεσία μας πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σημείωση: Αυτό το άρθρο παρέχει γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως νομική συμβουλή. Για εξειδικευμένη και όχι νομική συμβουλή στη διαχείριση της κρίσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. +2104283510/11

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΑ