ΕΣΠΑ 2022-2027

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2022-2027 αποτελεί το κύριο στρατηγικό γρανάζι για την ανάπτυξη της χώρας με την διάθεση σημαντικών πόρων (26,2 δις ευρώ) που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είστε δικαιούχοι;

Ποιοι είμαστε;

Η Holistic Consulting Services διαθέτοντας ένα άκρως εξειδικευμένο τμήμα στα προγράμματα ΕΣΠΑ, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υποστήριξη των δράσεων που ξεκινούν με τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2022-2027.

Ποια είναι η προσέγγισή μας; →

Η Εταιρεία μας ακολουθεί ένα τετραμερές μοτίβο για την διαμόρφωση και την υποβολή του φάκελού σας για το νέο ΕΣΠΑ.