Διαταγή Πληρωμής: Οδηγός Προθεσμιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Εάν έχετε λάβει Διαταγή Πληρωμής είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τις προθεσμίες που σας δίνονται και τα αντίστοιχα μέσα ώστε να τις εκμεταλλευτείτε. Η άμεση κινητοποίησή σας απέναντι στη Διαταγή Πληρωμής είναι κρίσιμη τόσο για τη διασφάλιση της περιουσίας σας όσο για την εκμετάλλευση όλων των δυνατότητων που σας δίνονται κατά τη διάρκεια κάθε προθεσμίες.

Πότε εκδίδεται η Διαταγή Πληρωμής;

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η Διαταγή Πληρωμής εκδίδεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης του δανείου, αφού έχει πρώτα δοθεί ένα περιθώριο συνήθως τριών δόσεων, ανάλογα πάντα με τους όρους της σύμβασής σας. Η Τράπεζα ή ο πιστωτής, αρχικά καταγγέλλει το δάνειο εξώδικα σε εσάς και στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση Διαταγής Πληρωμής.

Πρώτες 15 εργάσιμες ημέρες

Μέσα στις πρώτες 15 εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίηση της Διαταγής Πληρωμής, έχετε τη δυνατότητα να την ανατρέψετε και να επιτύχετε Ανακοπή Διαταγής Πληρωμής η οποία μπορεί να προκύψει από διάφορους λόγους. Το σημαντικό σε αυτό το πρώτο 15ήμερο είναι ότι ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει να σταματήσει κάθε ενέργεια του δανειστή να εισπράξει το ποσό που αναγράφει η Διαταγή πληρωμής μέχρι να βγει η απόφαση του Δικαστηρίου σχετικά με την ανακοπή που άσκησε και να προστατέψει πλήρως την περιουσία του.

Επόμενες 15 ημέρες

Εάν το πρώτο 15ήμερο παρέλθει άπρακτο, ο νόμος υποχρεώνει τον δανειστή να επιδώσει ξανά την ίδια διαταγή πληρωμής στον οφειλέτη. Και πάλι, αρχίζουν και τρέχουν 15 νέες εργάσιμες ημέρες, μέσα στις οποίες ο οφειλέτης μπορεί να ασκήσει ανακοπή.

Μετά το πέρας όλον τον προθεσμιών

Εάν παρέλθει και το δεύτερο 15ήμερο άπρακτο, τότε η Διαταγή Πληρωμής αποκτά ισχύ δεδικασμένου και προσβάλλεται μόνο με το ένδικο μέσο της αναψηλάφησης για πολύ ειδικούς λόγους.

Συμπέρασμα:

Η διαταγή πληρωμής είναι ένα σοβαρό νομικό έγγραφο που απαιτεί άμεση προσοχή και αντίδραση. Εάν λάβετε μια διαταγή πληρωμής, μην την αγνοήσετε.

Επικοινωνήστε με έναν έμπειρο δικηγόρο και αντίστοιχα με έναν σύμβουλο διαχείρισης κρίσεων και ενημερωθείτε για την κατάστασή σας και τις επιλογές σας. Η έγκαιρη αντίδραση μπορεί να σας βοηθήσει βρείτε τον δρόμο προς την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη.

Αν επιθυμείτε μια Δωρεάν Συμβουλευτική συνεδρία με το εξειδικευμένο κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Holistic, διαβάστε περισσότερα για την υπηρεσία μας πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σημείωση: Αυτό το άρθρο παρέχει γενικές πληροφορίες και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως νομική συμβουλή. Για εξειδικευμένη και όχι νομική συμβουλή στη διαχείριση της κρίσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. +2104283510/11

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΑ