Διαμεσολαβήσεις

Στη ραγδαία εξελισσόμενη οικονομία, οι διαμεσολαβήσεις κρίνονται αναγκαίες για την εξομάλυνση της ιδιωτικής ή επιχειρηματικής σταθερότητας. Η εξακρίβωση απαιτήσεων και γεγενημένων οφειλών καθώς και η ρύθμιση αυτών, επιτυγχάνεται μέσω επικοινωνίας με τον δανειστή/διαχειριστή του δανείου.

Ποιοι είμαστε;

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αξιοποιούμε τη μακρόχρονη εμπειρία μας στη διαπραγμάτευση και το κλείσιμο συμφωνιών ρύθμισης για εκκρεμείς οφειλές σε τραπεζικούς οργανισμούς και εξασφαλίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε ιδιώτες και επιχειρηματίες.

Ποια είναι η προσέγγισή μας;

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει ένα τετραμερές μοντέλο για την διαμεσολάβηση και την οριστικοποίηση της ρύθμισης οφειλών.

FAQ

Η διαχείριση οφειλών έναντι συνεργάσιμου οφειλέτη, η οποία δρομολογείται από τη σύγχρονη τραπεζική, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες τακτοποίησης χρόνιων εκκρεμοτήτων που συνεπάγονται επισφάλεια τόσο του δανειστή όσο και του οφειλέτη.

 

Προς το συμφέρον ενός οφειλέτη που επιθυμεί να κλείσει μια ρύθμιση οφειλών στις οποίες επικαλείται αδυναμία να ανταποκριθεί, είναι να προχωρήσει σε μια διαπραγμάτευση με όρους συνεργασίας.

 

Δηλαδή, πρωτίστως, να συνεργαστεί για την εξακρίβωση των συχνά περίπλοκων και συσσωρευμένων υποχρεώσεων και να διευκολύνει μια ρεαλιστική αποτίμηση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης του χρέους.

Προαπαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης συμβούλου, η έγκριση της οποίας ενδέχεται να αποδειχθεί χρονοβόρα, σύμφωνα με τον διαχειριστικό φόρτο του δανειστή.

Ακολουθεί η διακίνηση δικαιολογητικών εγγράφων, δομημένων προτάσεων ρυθμίσεων και συνεχής διαπραγμάτευση πάνω σε δοσολόγια, ρευστοποιήσεις, μεταβιβάσεις και χρονοδιαγράμματα.

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης ολοκληρώνεται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης που προβλέπει:

 

  • συγκεκριμένο πλάνο αποπληρωμής
  • συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναδιάρθρωσης της οφειλής, με λεπτομερείς προβλέψεις όσον αφορά την ταμειακή της εξυπηρέτηση
  • συμφωνίες δέσμευσης ή αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.