Χρηματοοικονομική Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

H Holistic Consulting Services σας παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση και διαχείριση, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της που βρίσκονται in-house, όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τις Τράπεζες και τις Χρηματοδοτήσεις

Συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ

Διαθέτοντας πολυετή επιχειρηματική τεχνογνωσία, έχουμε τη δυνατότητα να αποκωδικοποιούμε οποιαδήποτε ανάγκη και να δημιουργούμε αξία σε κάθε επενδυτικό σχέδιο. Αντιμέτωποι με την πρόκληση ραγδαίων αλλαγών και την ευκαιρία του ψηφιακού μετασχηματισμού, ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υποστήριξη των δράσεων που ξεκινούν με τη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2022-2027.

Αναπτυξιακός Νόμος

Διαθέτοντας πολυετή επιχειρηματική τεχνογνωσία, έχουμε τη δυνατότητα να αποκωδικοποιούμε οποιαδήποτε ανάγκη και να δημιουργούμε αξία σε κάθε επενδυτικό σχέδιο. Αντιμέτωποι με την πρόκληση ραγδαίων αλλαγών και την ευκαιρία του ψηφιακού μετασχηματισμού, ακολουθούμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υποστήριξη των δράσεων που ξεκινούν με το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.

Business Plan

Δίνουμε αξία στο επιχειρηματικό σας εγχείρημα δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο πλάνο για την οικονομική σας μεγέθυνση. Μέσα από τη μεθοδική και πολυδιάστατη ανάλυση επιχειρηματικών σχεδίων, μεταφέρουμε την πολυετή μας τεχνογνωσία και αναβαθμίζουμε το δημιουργικό όραμα κάθε σύγχρονου επιχειρηματία.

Διαμεσολαβήσεις

Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αξιοποιούμε τη μακρόχρονη εμπειρία μας στη διαπραγμάτευση και το κλείσιμο συμφωνιών ρύθμισης για εκκρεμείς οφειλές σε τραπεζικούς οργανισμούς και εξασφαλίζουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε ιδιώτες και επιχειρηματίες.

Χρηματοδότηση | Τραπεζικά Προϊόντα

Διευκολύνουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση με προϊόντα της σύγχρονης τραπεζικής και υποστηρίζουμε ενεργά τη βιωσιμότητα επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και σχεδιασμών που θα δώσουν νέες δυνατότητες για ένα δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης.