Χρηματοδότηση | Τραπεζικά Προϊόντα

Οι κεφαλαιακές ανάγκες και οικονομική στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησής σας δύνανται να ενισχυθούν μέσω χρηματοδοτήσεων και τραπεζικών προϊόντων. Η εξασφάλιση μιας χρηματοδότησης μέσω εμπεριστατωμένου σχεδιασμού, διαμόρφωσης και οριστικής υποβολής φακέλου ενισχύει την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και τη θέση σας στο κόσμο του επιχειρείν.

Ποιοι είμαστε;

Διευκολύνουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση με προϊόντα της σύγχρονης τραπεζικής και υποστηρίζουμε ενεργά τη βιωσιμότητα επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και σχεδιασμών που θα δώσουν νέες δυνατότητες για ένα δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης. Έχοντας ως εργαλείο τα πολύπειρα στελέχη μας στη διαπραγμάτευση και το κλείσιμο συμφωνιών για χρηματοδοτήσεις σε τραπεζικούς και δημόσιους οργανισμούς, συμβάλλουμε στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριοποίησής σας.

Ποια είναι η προσέγγισή μας;

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει ένα τετραμερές μοντέλο για την διαμεσολάβηση και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

Οι κεφαλαιακές ανάγκες αποτιμώνται σε συνεννόηση με τον επιχειρηματία, λαμβάνοντας υπόψη:

 

  • την αναπτυξιακή του στρατηγική
  • τον αναλυτικό σχεδιασμό εταιρικών δράσεων όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο business plan
  • εμπεριστατωμένη κοστολόγηση συγκεκριμένων εργασιών βάσει χρονοδιαγράμματος
  • βραχυπρόθεσμες ή έκτακτες ταμειακές υποχρεώσεις

Μια χρηματοδοτική λύση που εξασφαλίζει ανταγωνιστικό επιτόκιο και χρονικό περιθώριο, πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την περίοδο εξυπηρέτησης της αναλαμβανόμενης οφειλής, ενδεχομένως σε συνδυασμό με πόρους από ειδικό ταμείο στήριξης της επιχειρηματικότητας.

Η διεκπεραίωση της διαδικασίας της έγκρισης γίνεται σε συνεννόηση με τον επιχειρηματία και αφορά:

 

 • συγκέντρωση φακέλου οικονομικών στοιχείων, δηλώσεων και άλλων δικαιολογητικών εγγράφων
 • δεσμευτικές γνωστοποιήσεις πάνω σε διαδικασίες ψηφιακής τραπεζικής που θα υποστηρίξουν το επιλεγμένο σχήμα χρηματοδότησης
 • υπογραφή δανειακής σύμβασης με παροχή εγγυήσεων.