Αναπτυξιακός Νόμος

Το βασικό αναπτυξιακό και χρηματοδοτικό εργαλείο για την σύσταση, διαφοροποίηση και επέκταση της επιχείρησής σας αποτελείται από τον συγκερασμό του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και τις Στρατηγικές Επενδύσεις.

Είστε δικαιούχοι;

Νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και αποτελούν:

Ποιοι είμαστε;

Η Holistic Consulting Services αποτελούμενη από πεπειραμένα στελέχη στα αναπτυξιακά προγράμματα, με εξειδίκευση στον Αναπτυξιακό Νόμο και τεχνογνωσία, ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην υποστήριξη των δράσεων που ξεκινούν με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.

Ποια είναι η προσέγγισή μας;

Η Εταιρεία μας ακολουθεί ένα τετραμερές μοτίβο για την διαμόρφωση και την υποβολή του φάκελού σας για τα προγράμματα που παρέχονται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου.