5 τρόποι για να προστατευθείτε από κατασχέσεις για οφειλές στην εφορία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Η κατάσχεση αποτελεί τη διαδικασία με την οποία δεσμεύεται ένα περιουσιακό στοιχείο κάποιου οφειλέτη ή εγγυητή, ώστε να βγει σε πλειστηριασμό και κατ’ επέκταση, μέσω του χρηματικού ποσού που θα προκύψει από αυτόν, να καλυφθεί το χρέος που έχει προκύψει προς τον δανειστή. Η κατάσχεση λογαριασμών ή ακινήτων αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο από το οποίο κινδυνεύουν οι οφειλέτες. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις δυνατότητες που διαθέτετε και πως μπορείτε να αποφύγετε δυσμενείς συνθήκες.

Ο Νόμος για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων προβλέπει ότι οι κατασχέσεις που επιβάλλουν οι φορολογικές αρχές μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους οφειλέτες με 5 εναλλακτικούς τρόπους.

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τμηματικές καταβολές

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές αρχές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις ή, εάν προέρχονται από έκτακτη αιτία, σε έως και 48 μηνιαίες δόσεις.

Δήλωση ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού

Για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο 1.250 ευρώ όσον αφορά τα ποσά των καταθέσεών του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα. Ωστόσο, για να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ (myaade.gov.gr). Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μισθών ή συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων οφείλει να γνωστοποιήσει αυτόν τον λογαριασμό στην ΑΑΔΕ, ώστε να μην κατάσχονται απ’ αυτόν υπόλοιπα χαμηλότερα των 1.250 ευρώ.

Αποπληρωμή του ληξιπρόθεσμου χρέους ανά μη τακτά διαστήματα με την καταβολή ποσών «έναντι»

Κάθε οφειλέτης που έχει ένα μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος μπορεί, όποτε θέλει και έχει τη σχετική ρευστότητα, να πληρώνει οποιουδήποτε ύψους ποσό «έναντι» του συνολικού αυτού χρέους. Με τη μέθοδο της καταβολής ποσών «έναντι» επιτυγχάνεται η σταδιακή μείωση του υπολοίπου της οφειλής. Με τον τρόπο αυτό μια οφειλή της τάξεως των 1.000 ή των 2.000 ευρώ να μειωθεί σταδιακά κάτω από τα 500 ευρώ, που αποτελεί και το κατώτατο όριο κατασχέσεων, και ο οφειλέτης να μην είναι πλέον εκτεθειμένος στον κίνδυνο κατάσχεσης ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων.

Υποβολή αίτησης για μείωση του ποσού που υπόκειται σε κατάσχεση

Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, τη μείωση του ποσοστού του μισθού του που παρακρατείται και κατάσχεται έναντι χρεών του προς το Δημόσιο, εφόσον αποδείξει ότι υπάρχουν σοβαροί οικονομικοί λόγοι που υπαγορεύουν τη μείωση αυτή.

Πώληση ακινήτου για την απόδοση των εισπράξεων στην αποπληρωμή των χρεών

Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλου ληξιπρόθεσμου χρέους ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να πουλήσει ένα ακίνητο περιουσιακό στοιχείο που κατέχει με την προϋπόθεση της παρακράτησης μέρους ή ολοκλήρου του τιμήματος που θα εισπραχθεί προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο για αποπληρωμή του χρέους. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης επιλέγει ο ίδιος ποιο ακίνητο περιουσιακό στοιχείο του θα πουλήσει, αντίθετα με την περίπτωση των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών, όπου οι φορολογικές αρχές επιλέγουν εκείνες για κατάσχεση και πλειστηριασμό συνήθως το καλύτερο ακίνητο, το οποίο μπορεί να είναι ακόμη και η πρώτη κατοικία του χρεοφειλέτη.

Αν επιθυμείτε μια Δωρεάν Συμβουλευτική συνεδρία με το εξειδικευμένο κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Holistic, διαβάστε περισσότερα για την υπηρεσία μας πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Διαχείριση Κρίσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΡΘΡΑ